Välkommen

Varför släktforska?

”Vem tror Du att Du är” har blivit en populär TV-serie i många länder. Intresset för släktforskning ökar. Det beror på att datorer och internet finns i var mans hem och att mycket information finns tillgängligt on-line, i många fall dessutom gratis. Det har blivit mycket enklare att släktforska. Man kan komma en bit på väg utan att leta i dammiga arkiv. Inte heller behöver man planera i förväg hur man ska lägga upp strukturen. Det sköter datorn om.
Jag som sköter om den här sajten heter Hans-Eric Holmqvist . Jag började släktforska för cirka 10 år sedan. Jag hade en idé om att starta medan mina föräldrar fortfarande fanns i livet. Släktträdet har växt genom åren, bl a för att jag fått hjälp från olika håll.
Jag kan nås via mail genom att man klickar på mitt namn i texten här eller i sidfoten nedan.

Jag är född i Malmö. Mina föräldrar kommer från Skåne respektive Västmanland. På min fars sida (Skåne) har min farmors bror Ivar genomfört en hel del forskning. Här når trädet tillbaka till 1700-talet. Att döma av MyHeritage, som jag tidigare var ansluten till, är det många som forskar på min äldre skånesläktingar. På min mors västmanländska sida tycks det vara färre som forskar. På föreningen DIS tjänst Disbyt får jag t ex inga träffar.

Min fru kommer från Dalhem på Gotland. Hennes mor hann börja släktforska innan hon gick bort. De materialet har varit grundstommen i min släktforskning på gotlandssidan. Det finns också några personer som i princip försökt kartlägga samtliga släktskapsförhållanden på Gotland. Jag har använt delar av deras material tillgängligt via Myheritage.

Denna sajt är under utveckling. När jag började släktforska använde jag Myheritage. Systemet var användarvänligt. Automatisk synkning till webbplats gjorde att man kunde hämta in data från andras släktträd och även bjuda in släktingar att hjälpa till i forskandet.

Myheritage blev så småningom allt dyrare och jag började tvivla på systemets förmåga att ta tillvara integriteten. Jag har också testat svenska Disgen. Programmet är mycket bra, men stödet för att skapa webbsidor är inget vidare. Jag använder därför WordPress för denna webbplats för startsida och blogg. Själva släktdatabasen hanteras med hjälp av släktforskarprogrammet TNG, (=The Next Generation of Genealogy Sitebuilding). Det är alltså två program som fungera tillsammans. Det funkar men det är inte hundraprocentigt.

Den som vill veta mer om det kan klicka på ”Länkar” i menyn.