Hökåsengropen

Hökåsens grustag har använts sedan 1800-talet till att hämta material för järnvägsbyggande. Den utgör en del av Badelundaåsen i Hubbo socken i Västerås kommun. Platsen var från stenåldern och framåt först en ö och sedan en del av en havsvik. Här har människor bott i tusentals år och det finns gott om fornfynd.

Idag är gropen en sjö eftersom man till slut grävde sig ned till den nivå där grundvatten trängde fram. Bad, dykning och cross-cykling verkar idag vara de främsta aktiviteterna i området. Platsen där männen på bilden befinner sig är idag långt under vattenytan.

Arbetslag Hökåsen
Min morfar Erik Andersson står till höger i övre raden.

Bilden ovan visar ett arbetslag i Hökåsens grustag någon gång på 30-talet. Man kan få en aning om hur arbetet gick till. Sanden hämtades med skottkärror och kördes på smala spångar till de väntande järnvägsvagnarna. Det måste ha varit ett tungt arbete. Dessutom krävdes precision och balans för att inte köra av den gungande brädan.

Källa: Hökåsen – Särskild arkeologisk utredning och förundersökning invid gravfält. SAU rapport 2013:11

Banvaktsrötter

Min mamma Alice är född och uppväxt i en banvaktstuga i Hubbo längs med järnvägen Tillberga-Västerås. Stugan som kallades Svältan finns inte längre, men med hjälp av den förträffliga sajten banvakt.se går det att besöka platsen. På Digitalt Museum finns ett flygfoto över Hubbo där stugan kan skymtas.

Stugan var på ett rum och kök. Det fanns en trädgård med fruktträd, bärbuskar och ett köksland. Dessutom fanns det en liten ladugård.

Alice gick i skola i Tillberga, ett par kilometer bort. Närmaste väg var längs med spåret. Den gick hon varje dag. Vilka föräldrar skulle idag acceptera ett sånt upplägg? En gång höll hon på att bli överkörd, när hon gick och drömde,

I banvaktsysslan ingick att hjälpa till med olika underhållsarbeten. Morfar Erik arbetade bland annat i Hökåsens grustag ett par kilometer bort längs med banvallen.

Som banarbetare hade Erik tillgång till dressin. Med den kunde man göra utflykter och besöka släkten Ransta.

Hilmas Condis – 30-talets inneställe i Svalöv

Hilmas Condis var centrum i Svalöv-ungdomarnas liv. Här träffades man. Telefoner var inte vanliga. Man bestämde träff i förväg eller så letade man efter de man ville träffa på de ställen där man brukade ses. Inte minst för den föreningsaktiva ungdomen var Hilmas ett centrum i tillvaron. Man träffades här före och efter föreningsmöten eller andra aktiviteter.

Hilma Charlotta Nilsson drev bageri och konditori på Svalegatan 9. Huset finns kvar idag, men hyser idag annan verksamhet. 2014 fanns här en fotograf, men den verksamheten har flyttat till annan lokal. Bilderna ovan är uppskattningsvis från 30-talet respektive 60-talet.

Min far Eric arbetade på 30-talet som kontrollant på utsädesföreningen i Svalöv. På fritiden var han aktiv i ett antal olika föreningar; nykterhetslogen, facket, socialdemokratiska ungdomsklubben och gymnastikföreningen.

Ungdomar i hans ålder bodde antingen hemma eller i ett hyrt rum. Oavsett vilket var det trångt och man kunde inte umgås med sina vänner i bostaden. Föreningslokaler, bio och kaféer var de platser där man träffades. Enligt Erics dagbok från 1936 besökte han Hilmas nästan varje dag, året om. Ibland blev det fler än ett besök. Oftast verkar det bara ha varit en kopp kaffe som konsumerades. Men det kunde också slinka ned en och annan mazarin. En kväll äter Eric och två andra grabbar tre semlor var. Kanske var det därför som de därefter avslutade kvällen med att gå ”Felestadsrundan”, som beroende hur man gick, verkar ha tagit 1-2 timmar.