Banvaktsrötter

Min mamma Alice är född och uppväxt i en banvaktstuga i Hubbo längs med järnvägen Tillberga-Västerås. Stugan som kallades Svältan finns inte längre, men med hjälp av den förträffliga sajten banvakt.se går det att besöka platsen. På Digitalt Museum finns ett flygfoto över Hubbo där stugan kan skymtas.

Stugan var på ett rum och kök. Det fanns en trädgård med fruktträd, bärbuskar och ett köksland. Dessutom fanns det en liten ladugård.

Alice gick i skola i Tillberga, ett par kilometer bort. Närmaste väg var längs med spåret. Den gick hon varje dag. Vilka föräldrar skulle idag acceptera ett sånt upplägg? En gång höll hon på att bli överkörd, när hon gick och drömde,

I banvaktsysslan ingick att hjälpa till med olika underhållsarbeten. Morfar Erik arbetade bland annat i Hökåsens grustag ett par kilometer bort längs med banvallen.

Som banarbetare hade Erik tillgång till dressin. Med den kunde man göra utflykter och besöka släkten Ransta.