Hökåsengropen

Hökåsens grustag har använts sedan 1800-talet till att hämta material för järnvägsbyggande. Den utgör en del av Badelundaåsen i Hubbo socken i Västerås kommun. Platsen var från stenåldern och framåt först en ö och sedan en del av en havsvik. Här har människor bott i tusentals år och det finns gott om fornfynd.

Idag är gropen en sjö eftersom man till slut grävde sig ned till den nivå där grundvatten trängde fram. Bad, dykning och cross-cykling verkar idag vara de främsta aktiviteterna i området. Platsen där männen på bilden befinner sig är idag långt under vattenytan.

Arbetslag Hökåsen
Min morfar Erik Andersson står till höger i övre raden.

Bilden ovan visar ett arbetslag i Hökåsens grustag någon gång på 30-talet. Man kan få en aning om hur arbetet gick till. Sanden hämtades med skottkärror och kördes på smala spångar till de väntande järnvägsvagnarna. Det måste ha varit ett tungt arbete. Dessutom krävdes precision och balans för att inte köra av den gungande brädan.

Källa: Hökåsen – Särskild arkeologisk utredning och förundersökning invid gravfält. SAU rapport 2013:11