Mormor Elsa en Västeråsprofil

Erik och Elsa Andersson, min morfar och mormor, flyttade till banvaktstugan Lillån i Västerås 1935. De hade tidigare bott i Svältan i Hubbo. När Elsa avled 1988 skrev Västmanlands Läns Tidning det här.

Klipp ur Västmanlands läns tidning,

Lillåns banvaktstuga låg centralt i Västerås. Namnet kommer från ett biflöde till Svartån som lades igen på 1800-talet. Banvaktsstugan som revs omkring 2008, var tidigare stationshus i Ekolsund. Det flyttades till Västerås 1902.