Ny kartfunktion

Kartfunktionen på sajten har ändrats. Hittills har Google maps använts. Nu används istället Open Street Map (OSM) som är en open source applikation. Bortsett från att den är gratis så är det en kartfunktion som byggs upp av användarna.

Detaljeringsgraden kan vara sämre jämfört med Google särskilt utanför tätorter. Samtidigt är kartorna ganska fina. Se nedan.

Utskrift från vidunge.com av orter knutna till Bengt Holmqvist.

För att bilderna ska bli så här så måste administratören hinna med att geotagga alla händelser. Lyckas man med det kan man följa en persons liv från vaggan till graven på kartan.