Tingstäde fästning

På väg från Visby på Gotland till Fårösund passerar man genom Tingstäde. Om det inte vore för skyltar om Gotlands Försvarsmuseum så har man idag svårt att förstå att man är i det som en gång var en av Sveriges viktigaste och mycket hemliga försvarsanläggningar.

Tingstäde fästning Skans 1 ovanifrån

Kanske stannar man för att ta ett dopp i Tingstäde träsk. Bakom ryggen har man då vägen och en kulle som verkar nog så oskyldig. Om Sverige hamnat i krig under 1900-talet och Gotland blivit anfallet hade detta inte varit en plats för ett stilla dopp. Öronbedövande dån hade hörts från fyra kanoner som dykt upp ur gömslen i kullen. Soldater hade bemannat värn Du inte hade en aning om fanns. De sköt med kulsprutor som var så stora att de gick på räls. I själva verket hade Du knappast kunnat ta Dig till stranden utan att passera flera andra mindre befästningar och posteringar.

Befästningen i kullen är Skans 1 och den den centrala och största av fem skansar. Runt omkring i området finns flera skyttevärn i betong, liksom skyddsrum och krutförråd. Några byggnader har rivits, men de flesta finns kvar även om de idag ligger på privat mark.

Periskop för eldledning

Centralt i samhället ligger Förrådsgården. Det rymmer idag ena delen av Gotlands Försvarsmuseum. Tidigare var det Gotlands centrala militärförråd.

Syftet med förrådet och fästningen var att försvåra för en fiende att förstöra förråden och ockupera Gotland. Fästningen skulle vara så stark att den kunde hålla ut tills förstärkningar från fastlandet kunde hjälpa till att driva ut en inkräktare.

Tingstädes militärområde började byggas upp 1897. Arbetet med befästningsanläggningarna påbörjades 1903, men när första världskriget bröt ut 1914 var bara Skans 1 den största klar. Nu skyndades byggnadsarbetena på och fyra år senare var alla skansar klara.

Men nu var egentligen anläggningen på väg att bli omodern. Den var inte tänkt att kunna möta bombflyg och stridsvagnar, som nu hade börjat introduceras.

Fästningen hade spelat ut sin roll efter andra världskriget, men användes fortfarande som förråd. Denna verksamhet pågick fram till början på 1990-talet. 1994 tog Statens Fastighetsverk över skötseln av Skans 1 som sedan 2012 är ett museum.

Tingstäde skulle försvaras av 5000 personer från infanteriet och artilleriet, varav 300 skulle bemanna Skans 1. Fästningens försvarsområde omfattade ett område med cirka sex kilometers omkrets.

Min far Eric var en av dem som gjorde sin värnplikt i Tingstäde hösten 1937 till våren 1938.